હું જાણું છું કે અમારે ધંધો કરવો છે, પરંતુ તમે ખૂબ સારા અને ગરમ છો, અને હું તમને વાહિયાત કરવા માંગુ છું!

Ads by TubeAdvertising