હું કંટાળી ગયો છું, પણ મને લાગે છે કે હું આરામ કરવા માટે હસ્તમૈથુન કરવા માંગું છું!